€19.99 EUR
Mensile
Cloud Desktop Earth
1 Cpu Core
2 GB di memoria
10 GB di storage
Licenza Windows
(Interfaccia Windows 10)
€39.00 EUR
Mensile
Cloud Desktop Venus
2 vCpu Core
4 GB di memoria
50 GB di storage
Licenza Windows
(Interfaccia Windows 10)
Office 365 (opzionale)
Hosted Exchange (opzionale)
€79.99 EUR
Mensile
Cloud Desktop Neptune
4 vCpu Core
16 GB di memoria
100 GB di storage
Licenza Windows
(Interfaccia Windows 10)
Office 365 (opzionale)
Hosted Exchange (opzionale)
Sharepoint Standard (opzionale)
€139.98 EUR
Mensile
Cloud desktop Urano
4 vCpu Core
8 GB di memoria
100 GB di storage
Licenza Windows
(Interfaccia Windows 10)
GPU
Office 365 (opzionale)
Hosted Exchange (opzionale)
Sharepoint Standard (opzionale)